Energy

Clean

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Bij Brimos wordt er gehandeld met respect voor het milieu, mens en maatschappij.


Milieu

Brimos is gelegen in een bosrijke omgeving, de panden grenzen direct aan een beschermd natuurgebied en waterwingebied. Mede daarom voelen wij ons extra verantwoordelijk voor het voorkomen van milieuongevallen die de waterkwaliteit en de natuur nadelig zouden kunnen beïnvloeden. Naast het feit dat er door eigen personeel monsters worden genomen van te lozen afvalwater, worden er ook jaarlijks meerdere malen monsters genomen en onderzocht door een extern bureau. De resultaten van deze monsters vallen al vele jaren ruim onder de streng gestelde normen. Tevens voert de gemeente Hattem ieder jaar controles uit bij de bedrijven in haar eigen regio, waardoor we ook steeds weer door een externe partij worden getoetst of alles in orde is.

Wij monitoren al vele jaren onze energie verbruiken en proberen dit verbruik ieder jaar verder te beperken.
CO2 Footprint, Brimos is onderzocht en getoetst conform NEN-ISO 14064-3 en is met een positief resultaat  geverifieerd en als zodanig vrij bevonden van non conformiteiten.


Sociaal

Bij de inkoop van (handels)producten bekijken wij of sociale aspecten niet in het geding zijn. Brimos doet geen zaken met partijen die zich inlaten met kinderarbeid.


People

De medewerkers binnen Brimos zijn een goede afspiegeling van de samenleving. Wij trekken zoveel mogelijk lokale medewerkers aan, om de werkgelegenheid op de Noord-Veluwe te ondersteunen. Medewerkers kunnen hierdoor vaak op de fiets naar het werk komen, en velen doen dat ook.

Brimos is al enige jaren, onder studenten, bekend als erkend leerbedrijf of stagebedrijf. Wij werken intensief samen met scholen op zowel VMBO-, MBO- en HBO niveau. Doordat Brimos vele disciplines in huis heeft, kunnen wij ook een gevarieerd aanbod bieden.

Al enige jaren besteedt Brimos eenvoudig productiewerk uit aan sociale werkplaatsen (Synergon, Alescon, DCW en Wezo). Regelmatig zijn er mensen van Wezo (Zwolle) ook intern bij ons aan de slag met eenvoudig productiewerk en krijgen daarbij extra begeleiding vanuit Brimos.


Goede doelen

Brimos doet graag wat terug voor de maatschappij. Zo ondersteunen wij onder andere: Stichting Doe een wens, tegenwoordig de Make a wish foundation en jaarlijks de Alpe de Huez.